Звіти лікарні

Головний лікар Ремига Л.Т.

 

  В продовж року діяльність лікарні була направлена на виконання  директивних документів, підвищення якості медичного обслуговування населення району та міста. 

  І. Кадрове забезпе

чення.

  Цю роботу забезпечували  1248 співробітника  проти 1257 співробітників минулого року, зменшення на 9 осіб.

 Серед них:

- лікарів 270 проти 258;

- середніх медичних працівників 532 проти 536 ; 

- молодший медичний персонал 216 проти 221;

- співробітників технічно - господарської служби 230 проти 242.

 Укомплектованість  лікарні  кадрами:   лікарями – 74,2%, середнім медперсоналом – 87,0%; молодшим медперсоналом 88,2%; іншим персоналом – 76,5%. У цілому укомплектованість по лікарні склала 82,1%.

 У 2016 році, порівняно з минулим роком, по лікарні укомплектованість кадрами зменшилася на 0,3%.

 План атестації лікарів у 2016 році виконаний на 100 %.  Показник атестованості у порівнянні з минулим роком зменшився на 6,6% ( 8 чол. ). Постійно підвищується кількість атестованих на вищу категорію, за 2016 рік присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 3 лікарям.

 План атестації у  2016  році  виконаний у медичних сестер на 100 %.  Показник атестованості серед медичних сестер, порівняно з 2015 роком підвищився на 0,4%. Постійно підвищується кількість атестованих на вищу категорію, за 2016 рік присвоєно вищу кваліфікаційну категорію 32 медичним сестрам.

 ІІ. Фінансове забезпечення.                    

 На 2016 рік в   лікарні    затверджені    асигнування  по загальному фонду   у   сумі 73 млн. 264,8 тис. грн.     Профінансована лікарня на 71 млн. 901,4 тис. грн., або 98,1%.  

 У порівнянні з минулим роком фінансування збільшилось на 2 млн. 310,4 тис. грн. або на 3,3%.

 Фактичні видатки  на 1 мешканця  за 2016 р. склали 610,0 грн. проти              594,0 грн. у минулому році. Ріст на 2,6 %.

 Вартість ліжко-дня по медикаментам в стаціонарі за 2016 р. складає 14,35 грн. проти 9,16 грн. в минулому році.

  Фактичні видатки на медикаменти  по амбулаторно-поліклінічній службі склали 491,0 тис. грн.  проти 302,0 тис. грн.

   Видатки на продукти харчування у сумі 740,9 тис. грн.   профінансовані  у повному обсязі  та  використані для харчування ветеранів війни дітей та малозабезпечених верств населення. У порівнянні з 2015р. фінансування виросло  на 25,6%.

 Середня вартість 1 ліжко-дня по харчуванню за 2016р.  складає 14,18грн. проти  16,52 грн. у минулому році, у тому числі ветерани та інваліди війни  - 52,61 грн., діти педіатричного відділення стаціонару – 13,27 грн. 

   Джерела власних надходжень:

   На 1 січня 2017 р. в лікарні фактично отримано товарів, робіт і послуг на 14 млн. 4 тис. грн. , які надійшли як благодійна допомога в натуральному вигляді, а також оплачені через благодійний фонд на суму 1 млн. 486,1 тис. грн. Це в 4,2 рази більше, ніж за 2015р.

Основна частина цих надходжень – це гранд, який лікарня отримала  Згідно договору про грант, укладеного  між Херсонською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО» .

В 2016р. за кошти Північної екологічної фінансової корпорації «НЕФКО» проведено роботи на загальну суму 486,3 тис. євро або 13 млн.343,7 тис. грн.

Роботи, після проведеного тендеру, проводились ПВНП «НІКОІНТЕРМ» та ТОВ «Миколаївпромбудмонтаж».

  За рахунок коштів благодійного фонду “Добра справа” лікарня отримала:

•         господарчі товари – на 400,7 тис. грн. У т. ч. надійшло: господарчі товари – 39,5тис. грн., запчастини до автомобілів на 15,1 тис. грн., будівельні матеріали на 29,0 тис. грн., встановлено пластикових вікон на 233,0 тис. грн.

• медикаменти – на 129,0 тис. грн. 

• продукти харчування – 215,2 тис. грн.. 

• послуги – 589,4 тис. грн. У т. ч. було  проведено поточних ремонтів відділень на 515,0 тис. грн. 

• також в цьому році продовжувались  роботи по реконструкції конференц-зали. За рік проведено робіт за рахунок благодійного фонду на 139,9 тис. грн.

  На капітальні видатки в 2016р. було фактично витрачено 5 млн. 552,1 тис. грн. проти 4 млн. 841,5 тис. грн. в 2015р. Ріст на 14,7%.

  На придбання обладнання  було витрачено  1 млн. 678,7 тис. грн. У т. ч. на безкоштовне харчування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 58301 грн. (73511 грн.  – 2015 році),  було придбано медичне обладнання:

• Апарат УЗД – 887,0 тис. грн.;

• Апарат ШВЛ – 386,1 тис. грн.;

• Стерилізатор для дитячої поліклініки №1 – 18,1 тис. грн.;

• Електрокардіограф для дитячої поліклініки №1 – 12,9 тис. грн.;

• Стіл операційний – 129,0 тис. грн.;

• Електрохірургічний апарат – 60,0 тис. грн.;

• Апарат фізіотерапевтичний – 8,5 тис. грн.;

• Лампа операційна – 39,8 тис. грн. 

ІІІ. Діяльність амбулаторно-поліклінічної служби дорослого населення.

            У 2016 році до лікарів служби було зроблено 843840 відвідувань, що на 5.7%  менше, ніж у минулому році.

Серед дорослого населення в 1 день до поліклінік зроблено 2775,7 відвідувань проти 2939,4 відвідувань  у 2015р., а на 1 мешканця показник склав 8,6 проти 9,0.

Вдома зроблено 111127 відвідувань, що на 6,7% більше 2015р.

Функція лікарської посади виконана на 106,7%.

Показник загальної захворюваності на 1 тис. населення у 2016 році склав 1946,9 проти 1927,4 у 2015р., збільшення на 19,5; у т.ч. дорослого населення 1952,9 проти 1958,7 у 2015р., зменшення на 5,8.

Показник первинної захворюваності 621,9 проти 616,4 у 2015р., збільшився на 5,5; у дорослого населення 435,3 проти 459,6 у 2015 році, зменшення на 24,3.

 Розповсюдженість захворювань: хвороби системи кровообігу 72790чол.(37,8%) проти 74310 чол. – 38,1%, менше на 0,3%, а серед цього класу гіпертонічна хвороба склала  46,4% проти 46,7%  у 2015р., ішемічна хвороба 37,8% проти 37,0% у минулому році .  Цереброваскулярна патологія на рівні минулого року – 11,3%. Хвороби органів дихання 20616чол. (10,7%) проти 24261чол.( 12,5%), зниження на 1,8% , а серед них хронічні бронхіти 32,4%.  Хвороби органів травлення 22266 чол. (11,6%) проти 22338чол. (11,5%)  у 2015р.  Серед цього класу 29,2% займають хронічні гастрити та 25,8% - холецистити . Показники на рівні минулого року.

Обсяг диспансеризації на 1000 населення  по об’єднанню склав 909,1 проти 908,5 у 2015 році , а серед дорослого населення 1034,7 проти 1025,9.

 Відсоток знятих з обліку у зв’язку з одужанням склав 9,5%, що на 0,7% більше 2015р., а серед дорослого населення 8,8% проти 8,3%.

 На кінець звітного року на обліку у лікарні перебувало під наглядом 160 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, із них ліквідаторів - 125чол., евакуйованих із зони дії радіації – 4 чол., переселенців – 31чол. , вибуло з під нагляду 8 чол.( померло - 6).

 У 2016р. кількість ліжок денного стаціонару на рівні минулого року 126, із них для дорослого населення 86 ліжок. Забезпеченість населення ліжками денних стаціонарів на 10 тис. населення складає 10,6, а серед дорослого населення 8,7, на рівні минулого року.

Проліковано хворих в денних стаціонарах 7519, що на 1,5% більше минулого року і показник на 10 тис. нас. 637,5 проти 623,6  у 2015р.

В денних стаціонарах для дорослого населення проліковано 4174  хв.,що на 1,5% більше  2015р. і на 10 тис. дорослого населення показник склав 423,2 проти 413,6.

 В структурі пролікованих хворих основна група це диспансерна – 2692 (64,5%), на 1,8 менше минулого року.

 Тривалість лікування 9,9 днів, на рівні минулого року.

 В домашніх стаціонарах проліковано 2840 хв., що на 1,5% більше 2015р. Основна група це диспансерна – 1796 хв. (63,2%), зі зменшенням на 2,1%.

Тривалість лікування 9,2 днів, що менше в  2015р. на 0,2дн.

Сумарна кількість пролікованих хворих в денних і домашніх стаціонарах разом з дітьми склала 11160, що більше  2015р. на 1,8% і складає 76,2% від госпіталізованих у відділення стаціонару. 

У 2016р. в амбулаторних умовах було проведено 4361  операцій, що на 9,6% більше 2015р. На 10 тис. нас. показник склав 442,2 проти 400,0.

У 2016 році розгорнуто 42 сімейні дільниці, на яких працює 32 лікаря та 30 медичних сестер.  

Укомплектованість лікарських посад 76.2%, медсестринських – 90.9 %. Загальна чисельність населення, охопленого обслуговуванням сімейними лікарями, складає 62161 особа, або 52.7% усього населення району (32.9% у 2015р.).

Протягом 2016 року до сімейних лікарів  було  зроблено  244830  відвідувань.

За  2016 р. взято на облік 1361 вагітних проти 1416 вагітних у 2015 році,  що на 55 вагітних менше.

 Своєчасність взятих на облік склала:1350 (99,2%) на рівні минулого року.

 Обстеження вагітних у встановлені терміни складає 1319(97,7%).

 З групою ризику взято 96,4%, екстрагенітальною патологією 42,0% на рівні минулого року.

 Вагітні з акушерською та екстрагенітальною патологією оздоровлювались у стаціонарі.

 Так за 2016 р. у відділені патології вагітних проліковано 985 (72,4%) від усіх взятих на облік, у 2015 р. 987, або 69,7% більше на 2,7%.

 Вагітність закінчилась пологами у термін-1320, в минулому році 1318. 

 Партнерських пологів 861 (64,7%).

 На 12,7 % зроблено більше кесаревих розтинів-267.

 

Всього  у районі знаходиться на диспансерному обліку 3244 хворих на цукровий діабет, з них 733 - це інсулінозалежні його форми. Зріс показник розповсюдженості цукрового діабету із 3589.3  до 3688.8 на 100 тис. дорослого населення ( на 3.5%).  

Протягом року проводилася  робота  по обстеженню осіб з факторами ризику. План обстеження виконано  на 114.7 %. Виявлено 278  хворих на цукровий діабет, що на 33 хворих більше ніж у 2015 р.  Кількість гнійно – некротичних уражень нижніх кінцівок  зменшилася    із  44 випадків  до 38 випадків ( на 15.0%). Значно зменшилася  кількість   ампутацій нижніх кінцівок -  із 6 випадків до 1 .

Разом з тим, звертає на себе увагу значне зростання кількість  хворих з кетоацидозом - із 14 до 22 випадків (в 1.6 р). При цьому в 2,3 рази.  (із 3-х до 7 випадків) збільшилася кількість хворих, у яких  цукровий діабет вперше діагностований на стадії кетозу.

 Активне виявлення туберкульозу проводиться методом флюорографії і мікроскопії мазка лікарями загально-лікарняної мережі при зверненні пацієнта до поліклініки, а також у стаціонарі під час перебування там хворого. 

Протягом 2016 р. значно зросла кількість  вперше виявленого туберкульозу. 

Усього вперше виявлено 96 випадків  захворювання, або 81.4 на 100 тис.  при  показнику  минулого року 60.6.

Виявлено 38  випадків деструктивних форм захворювання при 33 у 2015 р.,але питома вага деструктивних форм зменшилася  із  50.8% % до 45.2 %.

Зареєстровано 60 випадків   бацилярних форм туберкульозу при 52 у минулому році. Питома вага бацилярних форм  також зменшилася із 80% до         71.4 %.

 Методом забору мокротиння обстежено 229 осіб що кашляють більше 2-х тижнів.  Виявлено 15 позитивних результатів,  виявлення  склало 6.6% при 8.7% у 2015 році.  

 Зріс відсоток виявлення при проф. оглядах і склав 55.2 проти 49.3 у минулому році. Знизилася смертність від туберкульозу легень  із  14.1 до 10.1 на 100 тис. План профілактичних  флюорографічних оглядів виконано на 101.1%. 

Протягом  2016 року  з метою виявлення раку на початкових стадіях було  оглянуто 61272 особи серед  жінок і чоловіків. Виявлено 2876  випадків передпухлинних захворювань та 161 випадок раків.

За 12 місяців 2016 року зареєстровано 544  випадків    раку (461.3 на 100 тис). Захворюваність   зросла у порівнянні  з минулим роком  на 2.2% .  

Серед  усіх злоякісних пухлин 206 - це візуальні форми.

За 12 місяців 2016 р.  виявлено 94 занедбаних  випадків раку, у т.ч. 79 випадків  не візуальних  локалізацій  і 15  випадків візуальних форм .

Відсоток загальної занедбаності склав  17.3 (23.5% у 2015р.), візуальної – 7.9 (12.0% у 2015). 

  Протягом 12-ти місяців  2016 року   зареєстровано 10  випадків раку шийки матки, з яких 2 – у занедбаній стадії . Відсоток занедбаності склав 20.0 і  значно знизився у порівнянні із  минулим роком (30.8%). 

Серед 62 випадків раку молочної залози 4 - це занедбані форми. Відсоток занедбаності  -  6.5 ( 7.7%  у 2015 р.)

 Активна виявленість  онкозахворювань склала 32.8% (29.0% у 2015 р.), активна виявленість  візуальних форм - 48.2% (41.4% у 2015 р.).

У 2016р.розповсюдженість  артеріальної гіпертензії дещо знизилася - із     349.0  на 1 тис. до 343.0 на 1 тис.    

Кількість інсультів на фоні артеріальної гіпертензії зменшилася із 41 до 40, кількість гострих порушень мозкового кровообігу у працездатному віці   зменшилася  із 14 до 12.

Розповсюдженість  ішемічної хвороби серця  залишалася практично на рівні 2015 р.-  275.0 при 277.0 (на 1 тис.)   Відмічається  зменшення   кількості інфарктів міокарду із 147 у 2015 році  до 129  у 2016 р. ( на 14.0% ) . У працездатному віці  кількість  зменшилася  із  33 випадку  до 31 випадку (на 6.5%).

Під диспансерним наглядом    знаходиться 3347 ветеранів, у т.ч.305  учасників АТО. Комплексними оглядами охоплено  886 ветеранів .    Стаціонарне  лікування отримали 1210 хворих , у т.ч. 94 учасника АТО. У денних  та домашніх стаціонарах проліковано   871  особу , у  т.ч. 44 учасника АТО. Слуховими апаратами забезпечено  3 ветерани.  На безкоштовне лікування  в амбулаторних умовах  затрачено 392,8 тис. грн., у т.ч. для учасників АТО 14.7 тис. грн., на слухопротезування -  6.9 тис. грн.

           ІV. Медична допомога дітям.

Під наглядом педіатрів знаходиться 21 919 дітей віком від 0 до 18 років, з них 18819 – до 14 років, 3100 – підлітків. Кількість дітей до 1 року зменшилась на 44 дітей  і склала  1190  проти 1234. 

Всього 24  педіатричних дільниць із середньою чисельністю на 1 педіатричній дільниці – 913 дитини.

При аналізі основних показників роботи амбулаторно-поліклінічної служби відвідування  до лікаря у поліклініці з розрахунку на 1 тис. дитячого населення залишається на рівні минулого  року +0,2% (14548,2 – 14519,9), та зростання відвідувань на дому на 1,5% (2935,3 – 2890,4). В середньому в день здійснюється 211 відвідування лікарів до дітей на дому. На 1 дитину в рік 17,4 відвідувань, з них – 14,5 у поліклініці, 2,9 -  на дому. 

У 2016 році показник поширеності захворювань зріс на 8,9% і складає 1636,1 проти 1502,0. 

Первинна захворюваність зросла на 12,7% і склала 1396,7 проти 1238,8.

Інфекційна захворюваність зросла на 77,5% і склала 61,8 проти 34,8 на 10 тис. дитячого населення (за рахунок  зростання захворювання на вітряну віспу на 98%).

Не зареєстровано випадків  дифтерії, кору, епід. паротиту, краснухи,  правця, поліомієліту, вірусного гепатиту В. 

Зареєстровано 8 випадків кашлюка (6 у 2015 р.).

Зареєстровано  4 випадки туберкульозу: 2 випадки серед дітей, 2 випадки у підлітків (1 випадок у 2015 році).

Захворюваність серед дітей 1 року життя знизилась на 7,5% і склала 1066,8 проти 1153,3 у 2015 році. Відмічається зниження захворювань нервової системи, ендокринної системи та органів дихання. 

Захворюваність новонароджених знизилась на 26,2% і склала  141,6 проти 167,8 на 1 тис. новонароджених за рахунок зниження:

 В структурі диспансеризації за підсумками 2016 року на 1 тис. дитячого населення:

на І місці – хвороби органів травлення – 53,8 (63,2),

на  ІІ місці – вроджені аномалії – 43,8 (41,8),

на ІІІ місці – хвороби ока – 27,1 (24,7),

на IV місці – хвороби сечостатевої системи – 18,7 (16,8)

на V місці –– хвороби органів дихання – 16,3 (22,1).

 На «Д» обліку перебуває 13 дітей з онкозахворюваннями, 25 дітей з цукровим діабетом, 432 з вродженими вадами серця.

  Показник загальної інвалідності – 183,4 (179,2), первинної інвалідність – 17,8 (18,2). Вперше вийшли на інвалідність у 2016 році  39 дітей (40 у 2015 році). 

Для оздоровлення дітей використовуються усі наявні можливості:

- в санаторіях Херсонської області оздоровлено   316 проти 324дітей (на 8 менше),

- в республіканських санаторіях – 121 проти 88 дітей (на 33 більше),

- в денних стаціонарах проліковано 3345 проти 3295  дітей (на 50 більше).

На безкоштовне лікування дітей за пільговими рецептами витрачено. 430464 грн. (470377,77 грн. – 2015 р.)

На безкоштовне харчування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 58301 грн. (73511 грн.  – 2015 році).

Охоплення вакцинацією проти дифтерії в 1 рік виконаний                                на 13,7% (64,2% - 2015 році). 

Охоплення туберкулінодіагностикою дітей від 4 до 14 років склало 75,3% (73,1% в 2015 році). 

Охоплення флюорообстеженням підлітків за 12 місяців 2016 року склало 99,8% (99,9% - в 2015 році). 

 

   V. Діяльність стаціонарної служби .

  За 2016 рік  проліковано 14646 хв., що на 71 пацієнта (0,5%) менше минулого року.

  Із пролікованих хворих Корабельного району 58,1% на 1,8% менше минулого року.,  хворих  Суворовського і Дніпровського районів проліковано 41,9% , що більше в 2015 році на 1,8%.

           Із числа  виписаних:

- пенсіонерів  4831- 30,09% проти 4844- 32,5%

- інвалідів по загальному  захворюванню 1730 – 11,8 проти 1706 – 11,5%;

- інвалідів війни  68 – 0,5% проти 75 – 0,5%; 

- учасників війни   332 – 2,3 проти 343  - 2,3%;  

- учасників бойових дій  146 – 1,0% проти 115  – 0,7%; 

- учасників ліквідації  ЧАЕС  45 – 0,3% проти 42 – 0,2%.

           Виконання плану  ліжка – днів склало  100,3% проти 101%.  За підсумками року усі відділення виконали планове завдання.

  Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі склала 9,67 дня проти 10,05 у 2015 році, що на 0,38 дня  менше минулого року.

  Проліковано хворих по нозологіях: вагітність, пологи та післяпологовий період – 3215 хв. (24,7%) проти минулого року 3134 хв. (23,8%); хвороби системи кровообігу  1623 хв. (12,5%) проти 1806 хв. (13,7%),

з ішемічною хворобою серця  871 (53,7%) проти 961 хв. (53,2%); хвороби ока 1505 (11,6%) проти 1538 (11,7%); хвороби ендокринної системи  1385 (10,5%) проти 1353(10,3%); хвороби сечостатевої системи   1163 (9,0%) проти 1304 (9,9%) .   

 Планова госпіталізація  у 2016 р.  склала  41,9%, що  на 2,1% менше 2015 р. (44,0%).

Відсоток  повністю обстежених  планових хворих збільшився 91,0% проти 90,4%.

Збільшився % госпіталізованих  хворих по  самостійному зверненню з 11,1% до 14,9%. 

 Показник розходження поліклінічних діагнозів зі стаціонарними склав 2,6% проти 3,1%, що на 0,5% менше 2015р. 

 Показник повторної госпіталізації знизився на 0,2% і склав 2,0%. 

 Досягнуто зменшення на 0,05% загальної летальності по лікарні (1,08% проти 1,23% у 2015 році).  Померло  160 хворих проти 184 у 2015 році. 

 У відділенні анестезіології та ІТ цей показник знижено на 2,7% (13,3%). 

 В структурі летальності:

- хвороби системи кровообігу 77 – 48,7% зі зменшенням на 1,9%. 

- хвороби органів травлення 17,5% проти 20,1%  менше на 2,6%.

- новоутворення – 11,9% проти 9,2, що на 2,7% більше.

 Летальність до доби – 20,6%  проти 24,5%, що на 3,9% менше, а від доби до 3-х діб – 21,9%, зі збільшенням на 0,7%.

Протягом року кількість проведених  оперативних втручань збільшилася на 2,7%: 5542 операції проти 5396. У відділенні травматології кількість виконаних операцій збільшилася на 18% (984 проти 833).

З використанням ендоскопічної апаратури виконано 703 операції проти 681.  У травматологічному відділенні виконано 322 високотехнологічних операцій з використанням сучасних металоконструкцій, в офтальмологічному відділенні виконано 31 лазерну операцію на сітківці ока.

Щомісячно лікарня надає невідкладну хірургічну, гінекологічну та урологічну допомогу мешканцям міста та області. За терміновими показниками прооперовано 307 хворих проти 249.    

Удвічі знижено показник післяопераційної летальності: 0,23% (11 померлих проти 25). При плановій хірургічній допомозі летальність відсутня.  

  Зменшився показник післяопераційної летальності при терміновій  хірургічній допомозі ( 0,26% проти 0,29%).  

До обласного офтальмологічного травмпункту звернулися на 36,8%  пацієнтів більше (4526  хворих проти 3308 в 2015 році).

На 35% збільшилася кількість звернень з приводу травм очей                   (2835 проти 2095). У тому числі на 55% збільшилась кількість дітей, що звернулися за медичною допомогою з приводу травм (190 проти 122).

Було госпіталізовано та прооперовано 195 хворих проти 120.

На 26% збільшилася кількість сільських мешканців, що звернулися за медичною допомогою до травмпункту (688 проти 543).

 У 2016 році в  центрі охорони зору для дітей та підлітків проліковано на 3% дітей більше (1735 проти 1682). Серед пролікованих дітей - 21 дитина учасників АТО та 16 дітей переселенців. 

 Зросла кількість дітей-інвалідів, які пройшли курс відновно-профілактичного лікування (21 проти 19).

З покращенням закінчили лікування 85% дітей та 14% - з одужанням.

У період літніх канікул на базі Центру працює лікувально – оздоровчий табір. Діти  протягом дня під наглядом вихователя отримували лікування, було організовано їх дозвілля. У 2016 році у таборі оздоровлено 496 дітей, що на 31 дитину більше ніж у 2015 році.

До міського травмпункту у 2016 році кількість звернень збільшилась на 9,3% (13095 хворих проти 11971), було виконано на 25% операцій більше (377 проти 301) та накладено 5181 гіпсову пов'язку проти 4750 ( збільшилось на 9%). Госпіталізовано 767 пацієнтів проти 744 (збільшення на 3%).

 

    VІ. Завдання на 2017 рік:

1. Продовжити аналіз діяльності лікарні, рейтингових показників, моделі кінцевих результатів з обговоренням на  оперативних нарадах, зборах в колективах з прийняттям заходів по усуненню недоліків.

2. Для покращення якості та ефективності медичної допомоги втілити в лікувально-діагностичний процес нові технології та методики, які затверджені планом роботи лікарні на 2017 рік.

3. Проводити об’єктивний  аналіз відповідності наданої медичної допомоги затвердженим клінічним протоколом по  кожному лікарю відділення (структурного підрозділу).

4. Забезпечити виконання планових завдань ліжкового фонду лікарні з обговорюванням питання на оперативній нараді у заступника головного лікаря зі стаціонарної допомоги . 

5. Вжити заходів щодо підвищення показника хірургічної активності в         офтальмологічному відділенні.

6. За підсумками виконання бюджету за 6 місяців 2017 року передбачити кошти для оновлення ендоскопічного обладнання приймального відділення лікарні, обласного офтальмологічного травмпункту, міського Центру охорони зору для дітей та підлітків.

7. Продовжити проведення щонедільного, щомісячного та щоквартального аналізу профілактичних флюорографічних оглядів населення району.

8. Проводити щонедільний аналіз обстеження населення на туберкульоз методом збору мокротиння з обговоренням на оперативних нарадах АПС.   

9. Продовжити проведення моніторингу обстеження населення району для раннього виявлення онкологічних захворювань, у першу чергу візуальних форм, із щомісячним обговоренням на оперативних нарадах у заступника головного лікаря.       

10. На засіданнях протиракової комісії обговорювати усі випадки занедбаних форми візуальних раків.    

11. Проаналізувати причини зростання показника захворюваності деструктивними формами туберкульозу та обговорити  на оперативній нараді у заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення.

12. Провести аналіз причин зростання показників   первинної захворюваності. Питання обговорити на оперативній нараді у заступника головного лікаря з педіатричної служби.

13. Проаналізувати стан диспансерного спостереження за дітьми з хронічною патологією та їх оздоровлення по кожній дільниці. Заслухати звіти зав. поліклініками на педіатричних конференціях.

14. Контролювати хід виконання плану заходів, спрямованих на попередження та зниження малюкової смертності. Питання обговорювати: 

- на засіданні медичної ради – 1 раз на рік; 

- на оперативній нараді у заступника головного лікаря з педіатричної служби.

15. Підготувати лікарню до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. і питання обговорити на засіданні медичної ради.

 

 

 

Про лікарню